Stiftelsen

NICLAS och MATTIAS

Minnesfond

Den här fonden riktar sig i första hand till njursviktiga och transplanterade i Västmanland och Uppsala län som är i behov av ekonomiskt stöd som faller inom nedanstående kriterier.

  • Rekreation och kursverksamhet till unga njursviktiga/transplanterade och deras anhöriga
  • Rekreation till äldre ensamstående njursviktiga/transplanterade
  • Rekreation till övriga njursviktiga/transplanterade

För att söka bidrag från fonden ska en skriftlig begäran sändas till Njurföreningen Norra Mälardalen.

Via e-post:

norramalardalen@njurforbundet.se

Via post under adress:

NjNM

c/o Urban Magnusson

Frödings väg 1

723 34 Västerås

Ansökan ska bestå av namn, adress, födelsedatum (år, månad och dag), telefonnummer, eventuell e-postadress, bank samt bankkontonummer. En beskrivning/motivering av ändamålet samt storlek på önskat belopp måste också anges.

Stiftelsens styrelse tar därefter beslut om bidrag beviljas. Medlemmar i föreningen kommer att prioriteras.

Frågor om fonden besvaras i första hand av Ann-Lis Westin 070-424 28 00

För att ladda ner presentationen, klicka här !