Välkommen till Njurföreningen Norra Mälardalen

Det här är Njurförbundet Norra Mälardalen officiella hemsida. På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet och vad vi har planerat för framtiden.

Kort om föreningen

Njurföreningen i Norra Mälardalen, d v s Västmanland och Uppland, är en av fjorton rikstäckande regionföreningar inom Njurförbundet. Föreningen har knappt 300 medlemmar och är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är: - att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället.

- att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och organdonation.

- att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Föreningen har även två fonder, läs vidare om båda under resp huvudrubrik ovan

- Forskningsfonden (tillsammans med Gävle-Dala)

- Niclas & Mattias Minnesfond

Välkommen att bli medlem! Medlemsavgiften 2017 för vuxen är 200 kr och för barn (upp till 18 år) 50 kronor.

Hör av dig till föreningens ordförande Urban Magnusson, 076-037 59 84 eller via e-post till norramalardalen@njurforbundet.se

Föreningen plusgiro: 45 44 73-0, bankgiro: 247-9269

Forskningsfondens bankgiro 736-7196.

Ladda ner och läs vår informationsbroschyr, klicka här !